Gegevensbescherming

 

Persoonsgebonden gegevens worden door ons alleen gebruikt in het kader van onze zakelijke contacten, en in het bijzonder voor orderafwikkeling verwerkt en gebruikt. Een overdracht aan derden gebeurd alleen als we daadwerkelijk van te voren de bijbehorende toestemming van de gebruiker hebben ontvangen. Bovendien kan een overdracht aan bevoegde staatsinstellingen en autoriteiten worden uitgevoerd, of voor zo ver we op grond van de relevante wetgeving of een gerechtelijk bevel tot een dergelijke overdracht verplicht zijn. Onze medewerkers en dienstverleners die in onze opdracht werken worden door ons gebonden aan geheimhouding en verplicht te voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming. 

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden,  die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt voor het maken van een analyse van het websitegebruik. De door de Cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website  (inclusief uw IP-Adres) word aan een Server van Google in de USA overdragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapportages over uw website activiteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om andere met website- en internet-gebruik gerelateerde dienstverlening aan te bieden. Ook zal Google deze informatie alleen aan derden overdragen, indien dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-Adres met andere data van Google in verbinding brengen. 

U kunt de installatie van de Cookies verhinderen door het wijzigen van de instellingen van uw browser-software; echter willen we u er graag op wijzen dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Door het gebruik van deze website verklaart u het eens te zijn met het verwerken van de door u verzamelde data door Google volgens de hiervoor beschreven weg en de hiervoor genoemde doeleinden.