Informatieplichten conform art. 13-14 EU-AVG/GDPR

De transparantie van de verwerking van persoonsgegevens is een hoeksteen bij het waarborgen van de rechten van betrokken personen, onze klanten, geïnteresseerden, leveranciers, dienstverleners en onze medewerkers. We komen hiermee de wettelijke verplichting na en informeren u, de betrokken personen, transparant over onze verwerkingsprocessen van uw persoonsgegevens. Op deze pagina van onze homepage stellen we de belangrijkste informatie ter beschikking. Als u de volledige informatie wilt inkijken, gelieve dan contact op te nemen met ons gegevensprivacyteam: gegevensbescherming@sihl.nl

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke:

Sihl Direct BV
Mangaan 8
5234 GD ’s-Hertogenbosch
Nederland
Verantwoordelijke: Siegfried Zilliger

Fundamentele informatie:

Verwerking

Contactname via e-mail of contactformulier

Databeheer van klanten en geïnteresseerden

Procedure sollicitanten

Verzending newsletter

Doelen waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt

Verwerking van contactaanvragen

Communicatie,

informatie,

offertes en boekhouding

Communicatie,

Omzetting van sollicitatieprocedures

Ter beschikking stellen van aangepaste klantinformatie

Datacategorieën

Naam, e-mailadres, contactgegevens, firma-adres, adresgegevens

Naam, contactgegevens, klantstamgegevens

Naam, contactgegevens, kwalificatie, beroepservaring

E-mailadres, naam, firmanaam, branche, interesses

BronnenHR-dienstverlener

Gebruiker, of verkoopafdeling

Gerechtvaardigde interesses die een derde heeft

Uitgebreide en voldoende verwerking van de aanvraag

Ter beschikking stellen van alle producten en diensten van de volledige Sihl-groep

Procedure sollicitant in andere ondernemingen van de Sihl-groep

Informatie over alle diensten van de Sihl-groep

Categorieën van ontvangers

Andere ondernemingen van de Sihl-groep

Andere ondernemingen van de Sihl-groep

HR-dienstverlener, andere ondernemingen van de Sihl-groep

Andere ondernemingen van de Sihl-groep

Doel van de verantwoordelijke om de persoonsegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven

Als voor de toereikende beantwoording van een contactaanvraag een onderneming van de Sihl-groep in een derde land bevoegd is, worden de gegevens doorgegeven.

Om aan klanten diensten te leveren van ondernemingen van de Sihl-groep in een derde land is doorgeven van de gegevens noodzakelijk.

Doorgeven van de gegevens van een sollicitant met toestemming van de sollicitant aan ondernemingen van de Sihl-groep in derde landen

Voor marketingdoeleinden kunnen gegevens voor de opmaak van de newsletter aan ondernemingen van de Sihl-groep in derde landen worden doorgegeven

Verplichting om persoonsgegevens ter beschikking te stellen

contractueel

contractueel

contractueel

contractueel

Verwerking

Beheer leveranciers en zakenpartners

Videobewaking bedrijfsterreinDoelen waarvoor de persoonsgegevens moeten worden verwerkt

Directe contactpersoon in onderneming, vlot verloop van zakelijke processen

Bescherming van het eigendom en uitoefening van het huisrechtDatacategorieën

Naam, contactgegevens

Video-opname van betrokkenenBronnen

Gerechtvaardigde interesses die een derde heeft

Gemeenschappelijke contactpersonen voor alle ondernemingen van de Sihl-groep
Categorieën van ontvangers

Andere ondernemingen van de Sihl-groep

In het geval van onderzoek door politie en het Openbaar MinisterieDoel van de verantwoordelijke om de persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven

Doorgeven aan ondernemingen van de Sihl-groep in derde landen
Verplichting om persoonsgegevens ter beschikking te stellen

contractueel

privacywet (nieuwe versie)